วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

จำหน่ายไฟล์ เป็นไฟล์นามสกุล STL

จำหน่ายไฟล์3D เป็นไฟล์นามสกุล STL  

เป็นแบบงานศิลปะต่างๆ  เป็นไฟล์ STL สามารถ import เข้าโปรแกรมต่างๆเช่น โปรแกรม MakerWare , FlashPrint, Artcam ,  Solidworks  ,NX   แล้วเข้าเครื่องผลิตงาน ขึ้นเครื่อง CNC ,LASER ,PRINT3D 
ขึ้นลายไม้ ป้ายประตูหรืออื่น สามารถไปประยุกต์ ใช้งานตามต้องการ  ลดขั้นตอนการขึ้นโมเดลเอง